Tory&Krisman Home Team Specialisaties Fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Kinderbekkenfysiotherapie Manuele therapie Manuele therapie kinderen Dry needling Sportfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologie fysiotherapie Voor kinderen Beweegprogramma's Fitness Fitheid-scan Zwangerfit

Bedrijfsfysiotherapie - ARBO Curatieve Zorg

Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Op de werkvloer kunnen mensen overbelastingsblessures oplopen. De voormalige RSI-klachten zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Momenteel noemen we dit KANS-klachten (klachten van arm, nek en schouder). Lage rugklachten, een veel voorkomend probleem bij langdurig statische arbeid, is een ander voorbeeld.

Ergo Optima

Onze praktijk heeft een samenwerkingsverband met Ergo Optima. Ergo Optima is een bedrijf dat middels gespecialiseerde gezondheidsmedewerkers dienstverlening en service levert op het gebied van gezondheid op het werk. Deze organisatie heeft een landelijk netwerk opgezet van gespecialiseerde trainingscentra en fysiotherapiepraktijken waarvan onze praktijk en trainingscentrum het steunpunt in regio Zwolle is. Zie ook: www.ergooptima.nl

Wij werken samen met GDF SUEZ / Electrabel. Zorgverzekeraar VGZ-IZA heeft daarbij een bedrijfszorgplan ontwikkeld, waarbij de bedrijfsarts, psycholoog, maatschappelijk werker en de gespecialiseerde fysiotherapeut nauw samenwerken. Door een snelle interventie en een goede onderlinge samenwerking kunnen we voor onze klanten verzuim voorkomen of verkorten.

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoeken, fysieke training en instructies behoren ook tot het bedrijfszorgplan. Gewerkt wordt volgens een speciaal ontwikkeld begeleidingsprotocol voor de verschillende aandoeningen middels het graded activity principe.

Dat betekent dat de trainingsopbouw gefaseerd is en door de tijd bepaald wordt en minder op geleide van pijn. Het algemeen functioneren en de belastbaarheid worden hierdoor sterk verbeterd met afname van klachten.

Voor meer informatie: Irma Spin van Hees.

Praktijk voor fysiotherapie, (Kinder)Bekkentherapie, Manuele Therapie en Sportfysiotherapie