BuurtzorgPlus: Geïntegreerde Wijkzorg

Buurtzorg is een wijkzorgorganisatie welke met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden zorg thuis levert.

Door het vormen van een zogenaamd Buurtzorg Plus team kan er nog beter ingespeeld worden op wat cliënten,  chronisch zieken en kwetsbare ouderen, nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven.

Geïntegreerde wijkzorg maakt cliënten zelfredzamer.

Het samenwerkingsmodel van  geïntegreerde wijkzorg is eenvoudig. Centraal staan de cliënt en diens mantelzorger. Om dit cliëntsysteem draait alle zorg.

Buurtzorgmedewerkers signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van hun cliënten en voor het handhaven van de thuissituatie.

Zij kunnen een ergotherapeut en / of fysiotherapeut inschakelen om het zorgdoel van een cliënt te kunnen behalen of ter preventie, bijvoorbeeld als een cliënt steeds inactiever wordt of dreigt te vallen. Met de samenwerking wordt er (tijdelijk) breder ingezet op gezamenlijke zorgdoelen, waardoor de cliënt, de mantelzorger en de Buurtzorgmedewerker beter worden ondersteund.

De wijkzorgtherapeuten (ergo- en fysiotherapeuten) hebben een specifieke opleiding gevolgd. Zij werken bij geïntegreerde wijkzorg altijd vanuit de thuissituatie en zoeken naar oplossingen voor langere termijn. Ze zetten daarbij sterk in op preventie en zelfredzaamheid. Ze krijgen én houden cliënten letterlijk en figuurlijk in beweging.

Zij kunnen de wijkzorgmedewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken bij het geven van (zwaardere) zorg.

Buurtzorg, Praktijk voor Fysiotherapie Tory Krisman Spin en de Ergotherapie van de Zonnehuisgroep werken samen binnen het BuurtzorgPlus team Zwolle Oost  (team Wipstrik / Assendorp en team Berkum).