Overgewicht en Obesitas

Obesitas betekent ernstig overgewicht en kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting.

De mate van overgewicht meten we door uw BMI (Body Mass Index; uw gewicht te delen door lengte in kwadraat) te bepalen. Daarnaast wordt de buikomvang gemeten.
Bij dit beweegprogramma vindt een samenwerking plaats met een diëtist(e) en/of een praktijkondersteuner van de huisarts.

Het doel is te komen tot een gezond eet- en beweegpatroon met een actievere en gezonde leefstijl.

Wilt u meer weten over het beweegprogramma of een afspraak maken? Neem dan contact op met onze Fysiotherapeute Astrid Ellinor.