Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Het actief bezig zijn met kwaliteit en het borgen hiervan is verankerd in onze organisatie en bedrijfsvoering. Dit uit zich in persoonsgerichte omgang, aandacht voor veiligheid, hoge professionele standaarden en transparantie van ons handelen.

Daarnaast zijn wetenschappelijke onderbouwing van ons vak en het inspelen op maatschappelijke veranderingen belangrijke pijlers.

Onze praktijk waarborgt kwaliteit op verschillende manieren:

PlusPraktijk

Onder PlusPraktijken wordt verstaan fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan. Dit kan zijn door middel van aanvullende programma's. Zij zetten zich aantoonbaar in voor kwaliteit en transparantie. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht.

Het monitoren van  klantervaringen en kwaliteit en het verbeteren van het eigen professioneel handelen is een onderdeel van hun dagelijkse praktijkvoering.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn bereikbaarheid, openingstijden (ook avondopeningstijden) en het snel plannen van uw eerste afspraak.

Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Patiëntervaringsonderzoek

Aangezien wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg, toetsen wij deze kwaliteit continu. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang.

Het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau Qualizorg verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld.

Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers én uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toetsen van kwaliteit van de verleende zorg.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent?

Na aanmelding kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend doorgegeven nadat wij daar toestemming van u voor hebben gekregen.

 

 

Landelijke Database Fysiotherapie

Fysiotherapie Tory Krisman Spin wil de kwaliteit van haar zorg continu blijven verbeteren. Daarom nemen wij deel aan een kwaliteitstraject van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hiervoor vragen wij uw toestemming voor gebruik en opname van enkele geanonimiseerde behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie. Wij stellen het zeer op prijs als u toestemming verleent, maar respecteren het uiteraard als u besluit om geen toestemming te geven voor deelname aan de Landelijke Database Fysiotherapie.

Onderstaand vindt u de patiënteninformatiebrief waarin nadere uitleg wordt gegeven.

Waarom wij data verzamelen

Uw fysiotherapeut heeft u gevraagd om toestemming te geven voor de Landelijke Database Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Met  de LDF werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief voor u zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken worden en wat er precies gebeurt met die gegevens.

Welke gegevens worden gebruikt?
Uw naam en contactinformatie gebruiken we niet. Alle behandelgegevens worden anoniem verwerkt en daarmee waarborgen we uw privacy. Onderstaande gegevens verzamelen we wel:

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we in de LDF gegevens per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist  uw fysiotherapeut welke behandeling het beste is. Uw gegevens dragen bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

Ik werk mee aan de LDF

U gaf, via uw fysiotherapeut, toestemming voor het gebruik en de opname van de gegevens van uw behandelingen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Met uw toestemming helpt u mee aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor jou zijn. Op deze pagina vertellen we welke informatie we gebruiken worden en wat er precies gebeurt met die gegevens.

Hoe werkt het?

Voor wie zijn de gegevens?
De organisaties die toegang hebben tot de LDF zijn:

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare organisaties waarmee het KNGF overeenkomsten heeft afgesloten en die uiteraard voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
We verzamelen voor de LDF geen persoonsgegevens. Daarom zijn uw gegevens veilig. 

Ik geef geen toestemming
Wilt u liever toch uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan via uw fysiotherapeut. Heeft u vragen over het intrekken van toestemming en de gegevens die we voor de LDF verzamelen? Neem dan contact op met het het KNGF