Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Het actief bezig zijn met kwaliteit en het borgen hiervan is verankerd in onze organisatie en bedrijfsvoering. Dit uit zich in persoonsgerichte omgang, aandacht voor veiligheid, hoge professionele standaarden en transparantie van ons handelen.

Daarnaast zijn wetenschappelijke onderbouwing van ons vak en het inspelen op maatschappelijke veranderingen belangrijke pijlers.

Onze praktijk waarborgt kwaliteit op verschillende manieren:

PlusPraktijk

Onder PlusPraktijken wordt verstaan fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan. Dit kan zijn door middel van aanvullende programma's. Zij zetten zich aantoonbaar in voor kwaliteit en transparantie. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden.

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht.

Het monitoren van  klantervaringen en kwaliteit en het verbeteren van het eigen professioneel handelen is een onderdeel van hun dagelijkse praktijkvoering.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn bereikbaarheid, openingstijden (ook avondopeningstijden) en het snel plannen van uw eerste afspraak.

Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Patiëntervaringsonderzoek

Aangezien wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg, toetsen wij deze kwaliteit continu. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang.

Het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau Qualizorg verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld.

Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers én uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toetsen van kwaliteit van de verleende zorg.

Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent?

Na aanmelding kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend doorgegeven nadat wij daar toestemming van u voor hebben gekregen.