Tarieven en toegankelijkheid

Fysiotherapie, dus ook bekkenfysiotherapie is vrij toegankelijk. U kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts een afspraak maken.
Fysiotherapie, dus ook sport-, manueel-, en bekkenfysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
Een uitzondering hierop vormt de begeleiding bij urine-incontinentie.
Dit wordt negen keer vergoed uit de basisverzekering, mits u een verwijzing van een arts heeft.
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Als u niet verzekerd bent voor Fysiotherapie, hanteren wij per 01-01-2021 de volgende tarieven:

Fysiotherapie

Manuele therapie

Bekkenfysiotherapie

*Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut op dat tijdstip geen andere patiënt meer kan inplannen.  

Afspraak maken of wijzigen

Wilt u een afspraak maken of wijzigen? Of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Behandelafspraken 24 uur van te voren afgezegd of veranderd, worden niet in rekening gebracht.