Bedrijfsfysiotherapie - ARBO Curatieve Zorg

Bedrijfsfysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Op de werkvloer kunnen mensen door overbelasting blessures oplopen. De voormalige RSI-klachten zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Momenteel noemen we dit KANS-klachten (klachten van arm, nek en schouder).

Lage rugklachten, een veelvoorkomend probleem bij langdurig statische arbeid, is een ander voorbeeld.

Ergo Optima

Onze praktijk heeft een samenwerkingsverband met Ergo Optima. Ergo Optima is een bedrijf dat middels gespecialiseerde gezondheidsmedewerkers dienstverlening en service levert op het gebied van gezondheid op het werk. Deze organisatie heeft een landelijk netwerk opgezet van gespecialiseerde trainingscentra en fysiotherapiepraktijken. Daarvan is onze praktijk en trainingscentrum het steunpunt in de regio Zwolle.

Wij werken samen met ENGIE-Energie. Zorgverzekeraar VGZ-IZA heeft een bedrijfszorgplan ontwikkeld, waarbij de bedrijfsarts, psycholoog, maatschappelijk werker en de gespecialiseerde fysiotherapeut nauw samenwerken. Door een snelle interventie en een goede onderlinge samenwerking kunnen we voor onze klanten verzuim voorkomen of verkorten.

Ook hebben wij een samenwerkingsverband met Best Move.

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek, fysieke training en instructies behoren ook tot het bedrijfszorgplan. We werken volgens een speciaal ontwikkeld begeleidingsprotocol voor de verschillende aandoeningen middels het graded-activity principe.

Dat betekent dat de trainingsopbouw gefaseerd is en door de tijd bepaald wordt en minder op geleide van pijn. Het algemeen functioneren en de belastbaarheid worden hierdoor sterk verbeterd met als direct resultaat de afname van klachten.

Wilt u meer weten over bedrijfsfysiotherapie? Neem dan contact op met Irma Spin-van Hees