Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij vrouwen, zwangerschap, mannen en kinderen.

De meest voorkomende klachten met betrekking tot bekkenproblematiek zijn:

Behandeling

Om inzicht te krijgen in uw klacht en om vast te kunnen stellen of uw hulpvraag in aanmerking komt voor bekkenfysiotherapie, wordt er na een uitgebreide intake onderzoek gedaan. Hierna wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.

De desbetreffende behandeling kan zich richten op:

Bekken en bekkenbodem

Bekken

Het bekken wordt gevormd door de beide heupbeenderen en het heiligbeen. Deze zijn door de bekkengewrichten aan de achterkant en de symfyse aan de voorkant met elkaar verbonden.

De bekkengewrichten worden door stevige banden ondersteund. Deze banden zorgen er als het ware voor dat de beide botdelen die het gewricht vormen, stevig tegen elkaar worden geduwd. Ook de spieren spelen een rol.
Het bekken werkt in nauwe samenhang met de lage rug. De spieren en banden van lage rug, buik en bekken zijn van belang bij houding en beweging. Een stoornis in de spieren, in de banden of in één van de bekkengewrichten kan leiden tot bekkenpijn of lage rugpijn.

Bekkenbodem

De bekkenbodem is een groep spieren die de onderkant van het bekken afsluit, met daarin van voor naar achteren de openingen voor de plasbuis (urethra), de vagina en de anus. Aan de voorzijde zit de bekkenbodem vast aan het schaambeen en aan de achterkant aan het staartbot.

De functies van de bekkenbodem

Daarnaast spelen de bekkenbodemspieren een rol bij geslachtsgemeenschap.

Als de conditie van deze spieren niet optimaal is, kan zich dat uiten in te weinig of te veel spanning, of de verkeerde spanning op een bepaald moment. Dit kan klachten tot gevolg hebben.

Een bekkenfysiotherapeut kan u begeleiden bij het weer leren op een juiste manier aan- of ontspannen van de bekkenbodemspieren. 

Problematiek rondom het bekken of de bekkenbodem kan zich op allerlei verschillende manieren manifesteren. De klachten bij vrouwen, zwangerschap, mannen en kinderen worden hier verder uitgelicht.

Meer interessante informatie over bekken en bekkenbodem gerelateerde klachten vindt u hier:

Opleiding en register

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie een erkende opleiding bekkenfysiotherapie gevolgd met een gemiddelde duur van drie jaar.

De bekkenfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB), de landelijke Werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen. 

Gespecialiseerde bekkenfysiotherapeuten binnen onze Praktijk voor Fysiotherapie Tory Krisman Spin zijn Matty Krisman en Tamara van der Ros-Jansen Holleboom.

Neem contact met ons op voor meer informatie of wanneer u een afspraak wilt maken.