Mannen

Bekkenfysiotherapie bij mannen kan zinvol zijn bij

Plasproblemen

Bij plasproblemen onderscheiden we de volgende klachten:

Urine-incontinentie: onvrijwillig urineverlies

Stressincontinentie (inspanningsincontinentie)

Urineverlies tijdens buikdrukverhoging zoals niezen, hoesten en tillen kan bij mannen voorkomen na bijvoorbeeld prostaatoperaties of op basis van een verkeerde spanning in de bekkenbodemspieren.

Urge-incontinentie (aandrangincontinentie)

Bij aandrangincontinentie is er ongewenst urineverlies doordat de aandrang om te plassen niet te onderdrukken is. Dit gaat vaak gepaard met veelvuldig plassen, ook ’s nachts. Het kan berusten op een vergrote prostaat, verkeerd aangeleerde toiletgewoontes, maar ook een prostaatoperatie kan een dergelijke klacht tot gevolg hebben.

Overloopincontinentie

In het geval van overloopincontinentie kan de blaas niet meer goed geleegd worden waardoor er een deel van de urine achterblijft. Urineverlies kan dan ontstaan doordat de druk in de volle blaas groter is dan de druk van het afsluitsysteem.

Nadruppelen

Hierbij is er sprake van druppelverlies na het plassen. Dit kan berusten op niet volledige blaaslediging door bijvoorbeeld verkeerde toiletgewoontes (te gehaast plassen), op een vergrote prostaat of het niet goed ontspannen van de bekkenbodemspieren tijdens het plassen.

Vaak moeten plassen

Het vaak moeten plassen kan verschillende oorzaken hebben. Naast een verhoogde (onhoudbare) drang om te plassen, kan het ook een gevolg zijn van onder andere blaasontsteking, het te gespannen houden van de bekkenbodemspieren, of van een verkeerde manier van plassen.

Moeizaam plassen

Dit kan veroorzaakt worden doordat de bekkenbodemspieren te gespannen gehouden worden, maar ook op basis van een prostaatklacht.

Ontlastingsproblemen

Bij ontlastingsproblemen onderscheiden we de volgende klachten:

Ontlastingsverlies (fecale incontinentie)

Hierbij is er sprake van ongewild en ongecontroleerd verlies van ontlasting of windjes.
Dit kan veroorzaakt worden door beschadiging van de bekkenbodem. Maar ook obstipatie waarbij zachte ontlasting langs de harde ontlastingsprop zakt kan de oorzaak zijn.

Hevig aandranggevoel

Hierbij wordt het gevoel voor aandrang als zeer heftig tot onhoudbaar ervaren.

Obstipatie (of verstopping)

Van obstipatie wordt gesproken als er sprake is van:

De bekkenfysiotherapeut kan u leren uw spieren te versterken of juist te ontspannen en aandranggevoel correct op te vangen. Naast bekkenbodemtraining zullen er altijd adviezen gegeven worden met betrekking tot drinkvolume, voedingsvezels, toiletgedrag en ademgebruik.

Seksuele klachten

Seksuele klachten gerelateerd aan de bekkenbodem berusten vaak op het te gespannen houden van de bekkenbodemspieren. Dit kan pijn veroorzaken tijdens bijvoorbeeld erectie of ejaculatie.

De bekkenfysiotherapeut kan een rol spelen in het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren.

Rondom operaties

Bekkenfysiotherapie wordt veelvuldig ingezet bij operaties in het buik- en of bekkengebied, waarbij het accent ligt op het optimaliseren van de bekkenbodemconditie en het op de juiste wijze gebruiken van de bekkenbodem. Ook worden adviezen gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld

belasting/belastbaarheid, ademhaling en toilethouding en -gedrag.

Na een prostaatoperatie kan de blaas soms niet meer goed afgesloten zijn. Dit geeft ongewenst urineverlies, vooral bij activiteiten. Met oefeningen kunt u uw bekkenbodemspieren trainen.

Pijnklachten in het bekkenbodemgebied

Als de bekkenbodemspieren te gespannen gehouden worden kan dit pijnklachten veroorzaken in de onderbuik, rondom de prostaat of anus of in de lage rug. Met gerichte oefeningen kunt u leren de spieren weer op de juiste wijze te ontspannen.

Soms kunnen dergelijke pijnklachten met triggerpointbehandeling of Dry Needling behandeld worden.

Stuitpijn

Bij pijn aan het stuitje worden zowel bekkenbodem als bekkengewrichten onderzocht op een mogelijke oorzaak. Daarnaast wordt er met u gekeken naar gewoontehoudingen zoals uw manier van zitten. Vaak is de klacht goed te behandelen.

Matty Krisman en Tamara van der Ros-Jansen Holleboo zijn gespecialiseerd bekkenfysiotherapeuten binnen onze praktijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie of wanneer u een afspraak wilt maken.