Vrouwen

Bekkenfysiotherapie voor vrouwen kan zinvol zijn bij:

 Plasklachten

Bij plasklachten kunnen we het volgende onderscheiden:

Urine-incontinentie

Urine-incontinentie of onvrijwillig urineverlies komt bij een kwart tot ruim de helft van de volwassen vrouwen voor. Hiernonder omschrijven we de meest voorkomende vormen van incontinentie.

Stressincontinentie (inspanningsincontinentie)

Dit is onvrijwillig verlies van urine bij buikdrukverhogende momenten. Tijdens bijvoorbeeld lachen, niezen, hoesten, maar ook tillen, tijdens seks of bij sport neemt de druk in de buik en dus de druk op de bekkenbodem kortdurend toe. Bij een verslapte bekkenbodem krijgt de plasbuis onvoldoende steun en kan u bij druk een scheutje urine verliezen.
Urineverlies treedt op zonder dat u daar aandrang toe voelt.
Dit kan onder andere worden veroorzaakt door beschadiging van de bekkenbodem door zwangerschap en bevalling. Ook kan het zwakker worden van de bekkenbodem in relatie staan met het stijgen van de leeftijd. Daarnaast is het mogelijk dat het te gespannen houden van de bekkenbodemspieren urineverlies tot gevolg heeft.

Urge-incontinentie (aandrangincontinentie)

Bij aandrangincontinentie is er ongewenst urineverlies doordat de aandrang om te plassen niet te onderdrukken is. Dit gaat vaak gepaard met veelvuldig plassen.
Verandering van lichaamshouding of het horen van stromend water veroorzaakt soms ook urineverlies.
Het urineverlies kan eveneens ’s nachts optreden. Deze vorm van urineverlies kan veroorzaakt worden door een verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren.
Vaker plassen kan een gewoonte zijn geworden uit voorzorg voor urineverlies. Het opnieuw op de juiste wijze leren gebruiken van de bekkenbodemspieren, toiletadviezen en/of blaastraining zijn belangrijk.

Gemengde incontinentie

Een aanzienlijk deel van de vrouwen heeft zowel last van aandrang-, als van inspanningsincontinentie. Voor de behandeling is het belangrijk om te onderzoeken welke vorm het meest op de voorgrond staat.

Urgency

Hieronder wordt verstaan een plotseling optredende, moeilijk te onderdrukken aandrang om te plassen.

Overloopincontinentie

De blaas kan niet meer goed geleegd worden waardoor een deel van de urine achterblijft. Urineverlies kan in dat geval ontstaan doordat de druk in de volle blaas groter is dan de druk van het afsluitsysteem.

Steeds terugkerende blaasontsteking of urineweginfecties

Als blaasontsteking of urineweginfecties vaker terugkeren, kan dat een gevolg zijn van een verkeerde manier van plassen en/of het te gespannen houden van de bekkenbodemspieren. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts.

Vaak moeten plassen

Het vaak moeten plassen kan verschillende oorzaken hebben. Naast een verhoogde (onhoudbare) drang om te plassen, kan het ook een gevolg zijn van onder andere blaasontsteking, het te gespannen houden van de bekkenbodemspieren, of door een verkeerde manier van plassen.

Moeizaam plassen

Moeizaam plassen kan veroorzaakt worden doordat de bekkenbodemspieren te gespannen gehouden worden, maar bijvoorbeeld ook op basis van een verzakking.

Ontlastingsproblemen 

Bij ontlastingsproblemen onderscheiden we de volgende klachten:

  • Ontlastingsverlies
  • Hevig aandranggevoel
  • Obstipatie

Ontlastingsverlies (fecale incontinentie)

Hierbij is er sprake van ongewild en ongecontroleerd verlies van ontlasting of windjes. Dit kan veroorzaakt worden door beschadiging van de bekkenbodem, bijvoorbeeld als gevolg van een bevalling, of door onvolledige lediging van de darm op basis van een verzakking. Maar ook obstipatie waarbij zachte ontlasting langs de harde ontlastingsprop zakt kan de oorzaak zijn.

Hevig aandranggevoel

Hierbij wordt het gevoel voor aandrang als zeer heftig tot onhoudbaar ervaren.

Obstipatie (of verstopping)

Van obstipatie wordt gesproken als er sprake is van:

  • Ontlasting minder dan 3 keer per week
  • Hard moeten persen tijdens de stoelgang
  • Harde droge ontlasting
  • Het gevoel van achterblijven van ontlasting na de stoelgang
  • Soms het handmatig moeten ondersteunen om de ontlasting te verwijderen

De bekkenfysiotherapeut kan u leren uw spieren te versterken of juist te ontspannen en aandranggevoel correct op te vangen. Naast bekkenbodemtraining zullen er altijd adviezen gegeven worden met betrekking tot drinkvolume, voedingsvezels, toiletgedrag en ademgebruik.

Verzakkingsklachten

Veel vrouwen krijgen ooit in hun leven te maken met een verzakking. De blaas, het rectum (het uiteinde van de dikke darm) of de baarmoeder kunnen afzonderlijk of tegelijk verzakt zijn.
Verzakkingsklachten kunnen zich uiten als een zwaar gevoel in onderbuik, vagina of rug of een ‘balgevoel’.

Vaak nemen de klachten in de loop van de dag of na inspanning toe. Verzakkingsklachten kunnen blaas- of plasproblemen geven, zoals moeite met uitplassen, urine-incontinentie, frequente aandrang om te plassen, maar ook problemen met de ontlasting als obstipatie, incontinentie voor windjes of ontlasting, frequente of loze aandrang.
Daarnaast kunnen pijn en/of problemen met vrijen het gevolg zijn van een verzakking.
Een verzakking hoeft overigens niet altijd klachten te veroorzaken.
Verzakkingsklachten komen vaak voor na een vaginale bevalling of na de menopauze (overgang), maar ook overgewicht, chronisch hoesten en chronische obstipatie kunnen oorzaken zijn.

Belangrijk is dat de bekkenbodem (weer) voor goede ondersteuning zorgt en in een zo optimaal mogelijke conditie is.
Daarnaast zijn adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld toiletgedrag, drinkvolume, voedingsvezels en gericht op alledaagse activiteiten zinvol.

Pijn bij vrijen

Als de bekkenbodem te gespannen is, kan dit pijnklachten veroorzaken bij vrijen.
De bekkenfysiotherapeut kan u helpen met het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren.

Rondom operaties

Bekkenfysiotherapie wordt veelvuldig ingezet bij operaties in het buik- en of bekkengebied, waarbij het accent ligt op het optimaliseren van de bekkenbodemconditie en het op juiste wijze gebruiken van de bekkenbodem. Ook worden adviezen gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld

belasting/belastbaarheid, ademhaling en toilethouding en -gedrag.

Stuitpijn

Bij pijn aan het stuitje worden zowel bekkenbodem, bekkengewrichten als de stand van het stuitje onderzocht op zoek naar een mogelijke oorzaak. Daarnaast wordt er met u gekeken naar gewoontehoudingen zoals uw manier van zitten. Doorgaans is de klacht goed te behandelen.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact met ons op.