Zwangerschap

Bekkenpijn

Het bekken wordt gevormd door de beide heupbeenderen en het heiligbeen. Deze zijn door de bekkengewrichten aan de achterkant en de symfyse aan de voorkant met elkaar verbonden.
De bekkengewrichten worden door stevige banden ondersteund. Deze banden zorgen er als het ware voor dat de beide botdelen die het gewricht vormen, stevig tegen elkaar worden geduwd. Ook de spieren spelen een rol.
Het bekken werkt in nauwe samenhang met de lage rug. De spieren en banden van lage rug, buik en bekken zijn van belang bij houding en beweging. Een stoornis in de spieren, in de banden of in één van de bekkengewrichten kan leiden tot bekkenpijn of lage rugpijn.

Tijdens de zwangerschap is de belastbaarheid van het bekken verminderd. Onder invloed van hormonen houdt het kraakbeen van de bekkengewrichten, de symfyse en de banden wat vocht vast waardoor het kraakbeen zwelt en de banden opgerekt worden.
Een aanzienlijk aandeel van de zwangere vrouwen krijgt te maken met bekkenpijn.
Dit kan zich uiten in pijn rondom het bekken en/of lage rug; ter plaatse van de symfyse, bij de bekkengewrichten of het stuitje en soms uitstralend naar een been.
Soms ondervindt u moeite bij het in beweging komen na zitten of liggen, of bijvoorbeeld na langere tijd te hebben gestaan of gelopen.

De bekkenfysiotherapeut gebruikt specifieke tests om de diagnose te stellen. Door middel van gerichte technieken, training en adviezen leer je de spieren beter te gebruiken, de beweeglijkheid te herstellen en zo de balans rond bekken en lage rug te optimaliseren.
Belangrijk is om de belasting en belastbaarheid van het bekken goed op elkaar af te stemmen.
Indien nodig werkt de bekkenfysiotherapeut nauw samen met een manueel therapeut.

Bekkenbodemklachten

Urineverlies (incontinentie) en / of verzakkingsklachten kunnen voorkomen in de zwangerschap.

Deze kunnen van voorbijgaande aard zijn, maar zijn vaak wel voorspellend voor bekkenbodemklachten op latere leeftijd.

Na de bevalling

Ook na de bevalling kunnen zich klachten voordoen, zoals pijn rondom bekken en stuitje, urineverlies, problemen rondom ontlasten, diastasis recti (wijken van de rechte buikspieren) en/of verzakkingsklachten.

Postpartum consult

U kunt in onze praktijk terecht voor het Postpartum consult. Hierbij worden vanaf zes weken na de bevalling eventuele risicofactoren op het ontstaan van bekken- en bekkenbodemklachten geïnventariseerd. Klik hier voor de Bekken(bodem)check.

Tijdens dit consult kan ook de bekkenbodemconditie in kaart worden gebracht. We geven persoonlijk advies met betrekking tot het trainen van de bekkenbodem, belasting en belastbaarheid en sporthervatting.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of wanneer u een afspraak wilt maken.